Przerwa techniczna - przepraszamy.!

Strona w budowie Animacja na której postać uderza kilofem tak jak by budowała. Animacja przypomina znak drogowy robót drogowych.

Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius" oddaje w Państwa ręce publikacje pt: "Szkoła dostępna dla wszystkich". Wydana w formie poradnika publikacja powstała z myślą o nauczycielach szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniem z niepełnosprawnością, również tych nieposiadających kwalifikacji specjalistycznych. Przedstawiono w niej wskazówki metodyczne i praktyczne rozwiązania przydatne w pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku, słuchu, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i z autyzmem.

Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja przybliży Państwu świat ucznia z niepełnosprawnością i pozwoli rozwikłać choć część dylematów jakie napotyka nauczyciel, któremu przyjdzie pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Publikacja dofinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem i do kontaktu z Fundacją:

biuro@fundacjaradius.qinfo.pl

tel. 603 086 506

Pobierz publikację "szkoła dostępna dla wszystkich" format PDF, Epub i Mobi spakowane w pliku ZIP. - rozmiar 3,9 MB.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychFundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius"

Zaprasza osoby niewidome i słabo widzące do udziału w projekcie pod nazwą:

"Niewidomi odkrywają wielokulturowość Podlasia w setną rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa"

Projekt skierowany jest do 30 osób niewidomych i słabo widzących ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu całej Polski.

Celem projektu jest Zapoznanie osób z dysfunkcją wzroku z wielokulturową mozaiką Podlasia - z bogactwem grup mniejszościowych, niezwykle ciekawą i niejednokrotnie trudną historią regionu oraz z ideą powstania języka esperanto.

W ramach zadania uczestnicy wezmą udział w 6-dniowych warsztatach z zakresu edukacji kulturalnej, w czasie których odwiedzą Białystok, Supraśl z prawosławnym monastyrem czy tatarską wioskę Kruszyniany.

Wezmą również udział w zajęciach praktycznych przybliżających kulturę i język Esperanto oraz w wykładach na temat historii Podlasia.

Okazją do zorganizowania warsztatów jest 100 rocznica śmierci wybitnego Białostoczczanina Ludwika Zamenhofa twórcy Esperanto - języka,^ który powstał po to, by ułatwić porozumiewanie się różnorodnych grup etnicznych i narodowych zamieszkujących region.

Zajęcia prowadzone będą metodami dostosowanymi do potrzeb percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących, bazującymi głównie na przekazie słownym i dotykowym.

Wydarzenie odbędzie się w październiku 2017 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt:

Telefoniczny: 603 086 506

e-mailowy: biuro@fundacjaradius.qinfo.pl

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych